Workshop Familiezorg

In een dagdeel wordt gesproken over relationeel werken in de zorg. Naast relationeel werken komen ook de thema’s ‘vraagverheldering’ en ‘werken in de zorgtriade’ aan bod in de workshop. 

Vraagstelling

Het positieve effect van relationeel werken in families met een langdurige zorgvraag vindt in heel Nederland steeds meer gehoor. Een hulpmiddel daarbij is de methode familiezorg. Om uiteenlopende redenen is het niet voor alle geïnteresseerde organisaties mogelijk de medewerkers een volledige scholing te laten volgen. Soms wil men kennismaken, soms wenst men meer informatie over een bepaald onderdeel uit de scholing. Ook patiënten en families zijn vaak geïnteresseerd in ontwikkelingen omtrent samenwerking.

57.jpg
6 (1).png

Beoogd resultaat

De workshop methode familiezorg is een informatieve bijeenkomst die beroepskrachten uit de zorg en patiënten en families beknopt laat zien wat de methode familiezorg betekent voor de visie op zorg en de dagelijkse praktijk op de werkvloer: Je krijgt een inspirerende bijeenkomst, moment van reflectie op de dagelijkse praktijk en een voorproefje wat de methode familiezorg te bieden heeft.

Voor wie?

Medewerkers van zorg-, welzijn-, gemeentelijke- en onderwijswelzijninstellingen. Families in langdurige zorgsituaties.

30.jpg

Reviews

“Zeer waardevolle cursus met veel nieuwe inzichten/handreikingen. In de toekomst zou herhaling of eventuele aanvullingen wenselijk zijn.”

persoonlijk begeleider

“Ik vind het altijd erg fijn, zinnig en nuttig om met elkaar over "ons werk" te praten. De verdieping ingaan op casussen en meer tijd hierin te steken. Het delen met elkaar is erg belangrijk voor alle partijen.”

ambulante begeleiding-Sensezorg

“Een goed idee gekregen over hoe ik er zelf in sta en waar ik aan moet werken.” 

persoonlijk begeleider

Locaties

Hieronder vind je een overzicht van steden waar Expertisecentrum Exfam

de Workshop Familiezorg aanbied

Locaties Exfam.png
Groningen - Familie + Kenniscentrum
Tilburg - Familie + Kenniscentrum
Amsterdam - Familie + Kenniscentrum
Interesse in de workshop familiezorg? Meld je hier aan

Bedankt voor de inzending!