Methode familiezorg VERDIEPING

Middels deze 3-daagse cursus en de borging van het geleerde, bijvoorbeeld coaching on the job en supervisie, worden beroepskrachten begeleid om familiezorgers en zorgvragers gezamenlijk te ondersteunen.

Vraagstelling

De methode familiezorg is ontstaan uit de behoefte van familieleden die voor hun naasten zorgen. De behoefte aan relationele ondersteuning is een van de resultaten uit het vijfjarig promotieonderzoek naar familiezorg en zorgverantwoordelijkheid aan de Universiteit van Tilburg. De behoefte is vertaald naar een evidence based scholingsinstrument voor beroepskrachten in de zorg: de methode familiezorg.

62.jpg
3 (1).png

Beoogd resultaat

De methode familiezorg voorziet beroepskrachten van instrumenten en een werkwijze voor iedere fase in het zorgproces. Dit houdt in dat de methode familiezorg gebruikt wordt voor: - preventie tot en met intensieve begeleiding; - het eerste contactmoment in een zorgloket tot en met verzorging in een verzorgingshuis; - vraagverheldering tot en met praktische uitvoering. Door de relationele ondersteuning waarin zorgvrager en familiezorger gezamenlijk worden begeleid wordt stress bij families in een zorgsituatie tegengegaan.

Voor wie?

Voor iedere organisatie, gemeente en/of beroepskracht die te maken heeft met een zorgvraag. Bijvoorbeeld zorgloketmedewerkers, sociaal werkers, thuiszorgmedewerkers, familiezorgconsulenten, verzorgenden, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers.

In company.

k4l64zIA.jpeg

Reviews

Hartelijk dank voor 3 inspirerende dagen over een zeer interessant en waardevol thema binnen de zorg (maar natuurlijk ook verhelderend in privé situatie)

persoonlijk begeleider, PSW

cursus zou voor elke medewerker PSW verplicht moeten zijn!

medewerker PSW

het zou goed zijn als deze cursus opgenomen wordt in alle basisopleidingen! Ik ben ook van mening dat deze cursus aangeboden kan worden aan ouders/verwanten

persoonlijk begeleider

Locaties

Op deze locaties in Nederland is het mogelijk om de cursus Methode Familiezorg

verdieping te volgen

Locaties Exfam.png
Groningen - Familie + Kenniscentrum
Tilburg - Familie + Kenniscentrum
Amsterdam - Familie + Kenniscentrum
Interesse in de methode familiezorg? Meld je hier aan

Bedankt voor de inzending!