Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of Exfam op adequate wijze uitvoering geeft aan haar missie. Zij komt daartoe vier keer per jaar samen. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

  • De heer F.J.M. Staal, voorzitter

  • Mevrouw P.M.M. Bender

  • Mevrouw M.H.T.J. Netten

  • De heer R. Embrechts

  • Mevrouw D.L.M. Schraven

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code.

Wij begeleiden families/­mantelzorgers

in intensieve zorgsituaties.
 

&
 

Adviseren en onderwijzen beroepskrachten die in deze zorgsituaties werkzaam zijn.

Email: info@exfam.nl

Telefoonnummer: 013 – 544 33 43

Navigatie

© 2020 by PR Bureau Ik ben op je  |  Terms of Use  |   Privacy Policy