Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht toetst of Exfam op adequate wijze uitvoering geeft aan haar missie. Zij komt daartoe vier keer per jaar samen. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 

  • De heer F.J.M. Staal, voorzitter

  • Mevrouw P.M.M. Bender

  • Mevrouw M.H.T.J. Netten

  • De heer R. Embrechts

  • Mevrouw D.L.M. Schraven

De Raad van Toezicht werkt volgens de Governance Code.