Zoeken
  • Team Exfam

Wanneer spreken we over familiezorg?

Bijgewerkt: mei 27

Familiezorg is de zorg die mensen geven als een naaste ernstig of langdurig ziek wordt. Omdat in deze situaties familieleden het meest betrokken zijn, wordt de term familiezorg gebruikt. Maar de term is ook van toepassing op andere betrokkenen die geen familieband met de zorgvrager hebben.

De term familiezorg wordt soms als lastig ervaren. Familie kan bijvoorbeeld denken dat zij alle zorg zelf op zich moeten nemen. Professionals geven soms aan zich niet in de term te herkennen omdat ze gewend zijn aan termen als verwanten, naasten, sociaal netwerk en de term familiezorg te beperkt vinden.

23 keer bekeken

Wij begeleiden families/­mantelzorgers

in intensieve zorgsituaties.
 

&
 

Adviseren en onderwijzen beroepskrachten die in deze zorgsituaties werkzaam zijn.

Email: info@exfam.nl

Telefoonnummer: 013 – 544 33 43

Navigatie

© 2020 by PR Bureau Ik ben op je  |  Terms of Use  |   Privacy Policy