Zoeken
  • Team Exfam

Week van de Jonge Mantelzorger 1 t/m 7 juni

Bijgewerkt: jun 2

In de week van 1 t/m 7 juni vindt de week van de Jonge Mantelzorger plaats. Deze week staat volledig in het teken van meer erkenning, waardering en liefde creëren voor jongeren (13 t/m 25 jaar) in Nederland die mantelzorg verlenen.ContourdeTwern gaat in samenwerking met Helicon mbo Tilburg om deze jongeren eens in het zonnetje te zetten, maar dat kunnen we niet alleen. Drie studenten van Helicon mbo Tilburg gaan langs de deuren met wat kleine cadeautjes om hen een hart onder de riem te steken, uiteraard op gepaste afstand i.v.m. het Coronavirus. Mocht je iemand kennen geef die dan op, zie het filmpje hoe dit kan.


Mochten de jonge mantelzorgers vragen hebben over onderstaande onderwerpen:

  • de positie in hun gezin;

  • het effect van de zorgsituatie op de onderlinge relaties;

  • wat de dilemma’s zijn waar de jonge mantelzorgers tegen aan lopen;

  • wat zij nodig hebben om ook hun eigen ontwikkelingstaken te kunnen volbrengen;

  • wie in hun (al dan niet professionele) netwerk hen ondersteuning kan bieden;

Kunnen zij contact opnemen met ContourdeTwern of Expertisecentrum Familiezorg

1 keer bekeken

Wij begeleiden families/­mantelzorgers

in intensieve zorgsituaties.
 

&
 

Adviseren en onderwijzen beroepskrachten die in deze zorgsituaties werkzaam zijn.

Email: info@exfam.nl

Telefoonnummer: 013 – 544 33 43

Navigatie

© 2020 by PR Bureau Ik ben op je  |  Terms of Use  |   Privacy Policy