Missie & Visie

Het Expertisecentrum Familiezorg is een compacte en wendbare organisatie. In onze werkwijze zijn wij te herkennen aan onze creativiteit, open blik en de wens om samen te doén! Wij zijn mensen-mensen, bekijken een situatie nooit zwart-wit. Juist onze creativiteit komt tot uitdrukking in dit grijze gebied. 

We staan open voor ideeën en gedachten van anderen, want we gaan voor het grote belang.

We denken graag mee en daarbij helpt het onszelf niet zo op de voorgrond plaatsen. Ook taaie situaties benaderen we met luchtigheid, humor en belangstelling in de ander.

Dit maakt ons toegankelijk en benaderbaar.

"Wij begeleiden familiezorgers/­mantelzorgers in intensieve zorgsituaties en onderwijzen beroepskrachten die in deze zorgsituaties werkzaam zijn."

Onze Missie

We begeleiden, door het bieden van integrale hulpverlening, families in intensieve en langdurige zorgsituaties naar het herstellen en versterken van onderlinge relaties zodat zij in staat zijn de eigen regie over hun zorgsituatie te voeren. Hierdoor is het mogelijk op basis van gelijkwaardigheid te komen tot een verdeling van de zorgverantwoordelijkheid.

2.jpg
 
lWihf0Hw.jpeg

Onze Visie

We zijn een netwerkorganisatie en dragen, door het inzetten van de methode familiezorg, bij aan vakkundige begeleiding van families in intensieve en langdurige zorgsituaties. We adviseren, begeleiden en trainen professionals in zorgorganisaties, gemeentelijke- en onderwijsinstellingen voor een betere samenwerking in zorgsituaties.

Benieuwd naar de mogelijkheden?