62.jpg

Welkom in het 

Kenniscentrum

Hier vind je alles voor zorgprofessionals , onderwijs en onderzoek  samen met het middelbaar-en het hoger beroepsonderwijs en de universiteit.

Onderwijs

 
60.jpg

COACHING ON THE JOB

met behulp van instrumenten uit de methode familiezorg

We begeleiden medewerkers in de dagelijkse praktijk en we oefenen middels casuïstiekbesprekingen hoe je een gelijkwaardige relatie opbouwt met elkaar als collega’s en met zorgvrager en familie.

Quote

De methode familiezorg leert professionals hoe families te begeleiden
die om hulp vragen

- Expertisecentrum Familiezorg

CONFLICT-

HANTERING

met behulp van instrumenten uit de methode familiezorg

Voor wie?

Voor iedere zorg-, welzijns- en gemeentelijke instelling waarvan de medewerkers geacht worden samen te werken met cliënten en hun families. Bestuurders, managers en teamleiders van deze instellingen stellen meestal de hulpvraag

63.jpg

Waar wij de term ‘familiezorg’
gebruiken kunt u ook ‘mantelzorg’ lezen.

Expertisecentrum Familiezorg

64.jpg

Cursus
Methode

Familiezorg

Kies uit introductie, verdieping of expert

Deze cursus is bedoeld voor beroepskrachten en gericht op het leren omgaan met de veranderende interactie tussen familieleden in ernstige zorgsituaties.

Workshop familiezorg

Voor beroepskrachten en families in zorgsituaties

In een dagdeel wordt gesproken over relationeel werken in de zorg. Naast relationeel werken komen ook de thema’s ‘vraagverheldering’ en ‘werken in de zorgtriade’ aan bod in de workshop. Deze drie thema’s staan centraal in de methode familiezorg

57.jpg