Methode familiezorg INTRODUCTIE

De verkorte cursus duurt drie dagdelen waarin bijvoorbeeld de volgende onderwerpen zullen worden behandeld:

- grondslagen;

- zorgtriade,

- geven en ontvangen;

- de arena van de zorg;

- de zorgtriade;

- vraagverheldering door middel van het genogram

Vraagstelling

Iedereen, van jong tot oud, zorgt kortere of langere periodes voor een ziek familielid. In toenemende mate raken familieleden overbelast. Uit onderzoek blijkt dat de overbelasting psychisch, sociaal, financieel en fysiek van aard is. Families vragen om begeleiding bij verstoorde communicatie en bij het verwerken van ziekte. Ook vragen families om ondersteuning bij verstoorde communicatie en bij het verwerken van ziekte. Deze cursus is bedoeld voor beroepskrachten en gericht op het leren omgaan met de veranderende interactie tussen familieleden in ernstige zorgsituaties.

64.jpg
3 (1).png

Beoogd resultaat

De verkorte cursus is ook te zien als een basiscursus, die alleen in company gegeven wordt. Deze cursus is slechts een kennismaking met de methode familiezorg. Dit houdt in dat de cursisten na de verkorte cursus het volgende hebben opgedaan: - kennismaking met de grondslagen van de methode familiezorg. - inzicht in relationeel werken met gebruikmaking van de zorgtriade; - de vraag achter de vraag kunnen achterhalen (met andere woorden: vraagverheldering);

Voor wie?

Voor iedere organisatie, gemeente en/of beroepskracht die te maken heeft met een zorgvraag. Bijvoorbeeld zorgloketmedewerkers, sociaal werkers, thuiszorgmedewerkers, familiezorgconsulenten, verzorgenden, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers. In company.

nyLoC4Bw.jpeg

Reviews

Ik heb de cursus als positief ervaren. Verschillende onderwerpen die aan bod zijn gekomen, zijn herkenbaar in de praktijk en zijn er verschillende handvatten uitgereikt. Ik vond het fijn om de casussen te bespreken en hierover te sparren en te bespreken.

ambulant begeleidster – SenseZorg

Een hele leerzame cursus, die mij vanaf dag 1 met andere ogen naar casuïstieken ben gaan kijken

verpleegkundige – SenseZorg

erg interessant, fijne docenten, ruimte voor gesprek en veel aandacht voor casussen

coördinator dagbesteding – Sensezorg

Locaties

Op deze locaties in Nederland is het mogelijk om de cursus Methode Familiezorg

introductie te volgen.

Locaties Exfam.png
Groningen - Familie + Kenniscentrum
Tilburg - Familie + Kenniscentrum
Amsterdam - Familie + Kenniscentrum
Interesse in de methode familiezorg? Meld je hier aan

Bedankt voor de inzending!