exfam3.jpg

Hier vind je alles

voor Families in Zorgsituaties

Diensten voor familiezorgers en families in zorgsituaties is voor de inwoners van de gemeente Tilburg gratis en voor inwoners buiten de gemeente Tilburg kan onze dienstverlening vanuit een PGB worden ingezet.

 
exfam4.jpg

Familie

gesprek

Het doel is gericht op preventie en herstel. Preventief door families dicht bij elkaar en bij huis te helpen zodat opname en langdurige zorgtrajecten worden voorkomen. Herstel doordat de systeembegeleiding zowel processen binnen het gezin als processen buiten het gezin aanpakt. Deze combinatie is efficiënt en effectief. Versnippering van zorg wordt hierdoor tegengegaan.

 

Quote

Heb jij het lef 

om openhartig 

te zijn?

-Expertisecentrum Familiezorg

Begeleiding

van familiezorgers

Begeleiding wordt gegeven aan de familiezorgers in een langdurige en intensieve zorgsituatie. Dit kan zowel telefonisch als in een persoonlijk gesprek en richt zich enerzijds op emotionele en praktische steun, anderzijds op informatie en advies. De zorgvrager zal altijd betrokken worden in dit gesprek

42.jpg

'Ik ervaar een duidelijk verschil in de benadering. Sinds de medewerkers kennis hebben gemaakt met Familiezorg krijg ik meer persoonlijke aandacht, er is meer interesse en er wordt beter geluisterd. Nieuwkomers hebben deze houding nog wat minder. Ik merk dat ze de training nog niet hebben gehad. Mensen die de training wel hebben gehad zijn minder defensief houding en stellen meer vragen.'

Zr. Emmanuel van Greunsven, JMJ, bewoonster BerneZorg

twanmensen.jpg

Cursussen

Wij bieden een aanbod van diverse cursussen

  • Transculturele familiezorg thuis

  • Samen zorgen thuis

  • Mantelzorg : Wat bezielt me?

  • NAH: getroffenen en familiezorgers

  • Cursus voor families in een intensieve zorgsituatie

Benieuwd welke cursus geschikt is voor jou?