Familiegesprek

Exfam richt zich op twee niveaus. Op uitvoerend niveau vragen gezinnen om een hulpverlener die met iedereen in gesprek gaat.

Op organisatie niveau richt Exfam zich op de samenwerking met betrokken hulpverleners en organisaties. Het doel is gericht op preventie en herstel. Preventief door families dicht bij elkaar en bij huis te helpen zodat opname en langdurige zorgtrajecten worden voorkomen. Herstel doordat de systeembegeleiding zowel processen binnen het gezin als processen buiten het gezin aanpakt. Deze combinatie is efficiënt en effectief. Versnippering van zorg wordt hierdoor tegengegaan. De werkwijze van de systeembegeleiding richt zich op twee aandachtsgebieden: het begeleiden van families en daarnaast het samenwerken met andere organisaties die betrokken zijn bij de families.

Vraagstelling

De verantwoordelijkheid van de zorg komt in toenemende mate in handen van de families te liggen. Sinds 2003 begeleiden de consulenten van Expertisecentrum Familiezorg (Exfam) families waarin sprake is van een zorgvraag. Familiezorger en zorgvrager worden gezamenlijk begeleid. De grondslag van onze werkwijze is ‘relationeel’. Relaties komen onder druk te staan wanneer een gezinslid langdurig ziek wordt of gehandicapt blijft. En juist een goede relatie is nodig om goede zorg te kunnen blíjven geven én ontvangen.

4 (1).jpg
48.jpg

Beoogd resultaat

Familieleden leren met elkaar communiceren over de zorgsituatie. Zowel zorgstress als zorgvreugde worden met elkaar gedeeld. Relaties en posities veranderen bij intensieve zorgsituaties in gezinnen. Je kunt hierbij denken aan:

  • verandering van relatie tussen partners;

  • verandering van intimiteit tussen partners;

  • verandering van ouder/kind-rol en relatie;

  • rouwverwerking; er is een verlies geleden van toekomstperspectief voor zowel de zorgvrager als familiezorgers, van de individuele gezinsleden als voor het gezin als geheel.

 

De begeleiding is gericht op het voorkomen dat:

- familiezorgers overbelast raken (zowel jonge als volwassen familiezorgers);

- familiezorgers een nieuwe groep zorgvragers worden;

- ieder familielid zijn of haar eigen hulpverlener heeft;

- hulpverleners langs elkaar heen werken.

Reviews

“Handvatten heb je nu voor moeilijke gesprekken “

persoonlijk begeleider

“ Ik vond het erg verhelderend hoe je d.m.v rollenspel/gesprek inzicht krijgt. Bewustwording!”

woonbegeleidster PSW

“Ik zou zeker nog meer willen leren/casussen willen bespreken. Positieve ervaring.”

persoonlijk begeleider

Locaties

Op deze locaties in Nederland vinden familiegesprekken plaats

Locaties Exfam.png
Groningen - Familie + Kenniscentrum
Tilburg - Familie + Kenniscentrum
Amsterdam - Familie + Kenniscentrum

Veelgestelde vragen

Wat is een familiegesprek?


Familieleden leren met elkaar te communiceren over de zorgsituatie. Zowel zorgstress als zorgvreugde worden met elkaar gedeeld. Dit gesprek wordt begeleid van een professional.
Werkwijze van het familiegesprek?


De werkwijze van het familiegesprek (systeembegeleiding) richt zich op twee aandachtsgebieden: het begeleiden van families en daarnaast het samenwerken met andere organisaties die betrokken zijn bij de families.
Hoe meld ik me aan?


neem contact met ons op telefonisch 013-544 33 43 of per mail; info@exfam.nl
Wat zijn de kosten van een begeleidingstraject wanneer er sprake is van complexe zorgsituatie?


- Voor de inwoners van de gemeente Tilburg; gratis. - Kosten per organisatie/gemeente € 2.700,00

Vraag het familiegesprek aan

Bedankt voor de inzending!