Cursussen

Wij bieden 5 cursussen aan voor familieleden, liefst meerdere personen uit één gezin.

Mocht je interesse hebben in één van deze cursussen mail of bel ons voor verdere informatie.

Cursus; 'Mantelzorg
wat bezielt me'?

De cursus is gebaseerd op schilderijen, persoonlijke ervaringen en visies van filosofen over zorg. Wat speelt zich af in de ontmoeting met de ander? Wat bezielt je om te zorgen voor een ander? De cursus is een poging om familieleden en eventueel de zorgvrager te inspireren in hun zoektocht naar een antwoord op deze vragen.

41.jpg
Kopie van Laatste 2 weken  Instagram Fee

Cursus transculturele familiezorg thuis

De cursus bestaat uit 12 bijeenkomsten. Het hoofddoel van de cursus is de kwaliteit van de zorg in buitenlandse families verhogen door migranten, meestal vrouwen, deskundiger te maken in het verzorgen van hulpbehoevende ouderen thuis. Families inzicht geven in hun eigen mogelijkheden en grenzen.

Cursus voor families in een intensieve zorgsituatie

Zes bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. Items die aan bod komen: - hoe werken we samen in de zorg met de zorgvrager, familiezorger en zorgberoepskracht/vrijwilliger: zorgtriade; - wat is uw bezieling om voor uw naaste te zorgen en wat is de bezieling van de beroepskracht om zorg te verlenen: grondslagen; - wie neemt welke rol of taak op zich in de zorgsituatie en waarom gebeurt dat, wat zijn de rollen en posities: genogram; - specialistische thema’s zoals het zondebokmechanisme, rolomkering en hechtingsrelaties. We streven naar bewustwording, inzicht en versterking van de draagkracht van de deelnemers.

46.jpg
47.jpg

Cursus samen zorgen thuis

Vier bijeenkomsten waar de volgende onderwerpen aan bod komen: - persoonlijk onderzoek naar de ervaren belasting; - uitwisseling van ervaring en leren van elkaars (praktische) oplossingen; - kennis over veranderde rollen binnen de relaties; - Samenwerking binnen het eigen netwerk; - Samenwerking met de zorgberoepskracht. Naar aanleiding van de uitkomst van de inventariserende vragenlijst krijgen mensen gericht op hun situatie advies over regelingen en voorzieningen. In de laatste bijeenkomst worden er afspraken gemaakt met de deelnemers over een eventueel vervolg. Hetzij individueel, hetzij groepsgewijs.

Locaties

Op deze locaties in Nederland vinden Cursussen plaats

Locaties Exfam.png
Groningen - Familie + Kenniscentrum
Tilburg - Familie + Kenniscentrum
Amsterdam - Familie + Kenniscentrum
Meer informatie over cursussen? Meld je hier aan 

Bedankt voor de inzending!