Cursus samen

zorgen thuis

Vier bijeenkomsten waar de volgende onderwerpen aan bod komen: - persoonlijk onderzoek naar de ervaren belasting; - uitwisseling van ervaring en leren van elkaars (praktische) oplossingen; - kennis over veranderde rollen binnen de relaties; - Samenwerking binnen het eigen netwerk; - Samenwerking met de zorgberoepskracht. Naar aanleiding van de uitkomst van de inventariserende vragenlijst krijgen mensen gericht op hun situatie advies over regelingen en voorzieningen. In de laatste bijeenkomst worden er afspraken gemaakt met de deelnemers over een eventueel vervolg. Hetzij individueel, hetzij groepsgewijs.

Vraagstelling

Het duurt vaak lang voordat mensen zich realiseren dat ze familiezorger zijn. Als men alleen de zorg verleent (zonder ondersteuning van een beroepskracht) weet men vaak niet de weg te vinden naar ondersteunende instanties. De bijeenkomsten zijn gericht op zorgende familieleden die aan het begin staan van het bewustwordingsproces dat ze familiezorger zijn geworden.

47.jpg
1.jpg

Beoogd resultaat

Bewustwording van de positie als familiezorger. Kennis en inzicht over veranderde rollen binnen familie, eigen netwerk. Kennis over middelen en organisaties ter ondersteuning, zowel lokaal, regionaal als landelijk.

Locaties

Hieronder vind je een overzicht van steden waar Expertisecentrum Exfam

de cursus "samen zorgen thuis" aanbied

Locaties Exfam.png
Groningen - Familie + Kenniscentrum
Tilburg - Familie + Kenniscentrum
Amsterdam - Familie + Kenniscentrum

Veelgestelde vragen

Wat houdt de cursus samen zorgen thuis in?


de volgende onderwerpen aan bod komen: - persoonlijk onderzoek naar de ervaren belasting; - uitwisseling van ervaring en leren van elkaars (praktische) oplossingen; - kennis over veranderde rollen binnen de relaties; - Samenwerking binnen het eigen netwerk; - Samenwerking met de zorgberoepskracht. Naar aanleiding van de uitkomst van de inventariserende vragenlijst krijgen mensen gericht op hun situatie advies over regelingen en voorzieningen.
Beoogd resultaat?


Bewustwording van de positie als familiezorger. Kennis en inzicht over veranderde rollen binnen familie, eigen netwerk. Kennis over middelen en organisaties ter ondersteuning, zowel lokaal, regionaal als landelijk.
Aantal bijeenkomsten


4
Aantal deelnemers


minimaal 6 persoen - maximaal 12 personen
Wat zijn de kosten van de cursus samen zorgen thuis?


- Individuele deelname in de gemeente Tilburg; gratis - Kosten per organisatie/gemeente € 3.500,00
Hoe meld ik me aan?


neem contact met ons op telefonisch 013-544 33 43 of per mail; info@exfam.nl

Interesse in een cursus? Meld je hier aan

Bedankt voor de inzending!