Cursus familie van
NAH-getroffenen

In elf wekelijkse bijeenkomsten van twee uur, met een korte pauze van tien minuten, wordt het eerste uur informatie gegeven over de werking van hersenen en gevolgen van hersenletsel met behulp van een PowerPointpresentatie door een neuropsycholoog. In het tweede uur gaat de groep met de trainer/familiecoach van Exfam in op de aspecten van veranderde relaties. Bij voldoende aanmelding het hele jaar door.De cursus ‘Naast geven ook leven’ is een initiatief van Exfam en Las Psycholoog omdat in Tilburg patiënten met NAH nergens terecht kunnen als het gaat om systeembegeleiding.

Vraagstelling

Er zijn verschillende oorzaken van hersenletsel en de mogelijke gevolgen. Niet Aangeboren Hersenletsel (oorzaak bijvoorbeeld beroerte, ALS, dementie, verkeersongeval) treft veel mensen, van jong tot oud. Naast lichamelijke gevolgen ontstaan er problemen op het gebied van denken (cognitie) en op het gebied van gedrag en emoties. Het effect van hersenletsel op families van de getroffene is, door bovenstaande oorzaken, groot. Bij families is behoefte aan kennis over de werking van de hersenen en de gevolgen van de getroffen hersengebieden. Gezinsleden worstelen met veranderd gedrag, vermoeidheid en/of ontremd gedrag van de getroffene. Deze cursus is onderdeel van een breder pakket waarin ook cursussen gegeven worden aan echtparen, gezinnen en aan getroffenen die door de praktijk van Las Psycholoog worden uitgevoerd.

46.jpg
48.jpg

Beoogd resultaat

De cursus ‘Naast Geven Ook Leven’ biedt de familie van de getroffene door hersenletsel: - kennis over de werking van de hersenen; - kennis over gevolgen van hersenletsel; - handvatten hoe om te gaan met lichamelijke en geestelijke gevolgen; - aandacht voor de relatie door veranderd gedrag; - aandacht voor verwerking en acceptatie; - stilstaan bij de onderlinge relaties, die onder druk komen te staan; - rolomkering, zondebokmechanisme.

Reviews

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

Danielle Hudson

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

Philip Cruz

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

Meghan Charles

Locaties

Hieronder vind je een overzicht van steden waar Expertisecentrum Exfam

de cursus "familie van NAH-getroffenen" aanbied

Locaties Exfam.png
Groningen - Familie + kennis
Tilburg - Familie + kennis
Amsterdam - Familie + kennis
Interesse in de cursus? Meld je hier aan.

Bedankt voor de inzending!