Conflicthantering

De zorgtriade, de vraagverheldering aan de hand van de 7 thema’s communicatie, erkenning, loyaliteit, parentificatie, hiërarchie (rollen en posities), levensfase en trauma’s, de grondslagen en de dialoog zijn de tools uit de methode familiezorg die worden ingezet tijdens de gespreksgroepen of gesprekken in kleiner verband. Samen wordt gezocht naar de juiste samenstelling van de gespreksgroepen, de volgorde en de frequentie van samenkomst. Na iedere gespreksronde vindt een evaluatie plaats en worden vervolgafspraken gemaakt, dat is voor ieder traject anders. Iemand in de organisatie is eigenaar van het onderhouden van goede communicatievaardigheden, een altijd durend proces in een lerende organisatie.

Vraagstelling

In toenemende mate doen zorgorganisaties een appèl op de deskundigheid van medewerkers van Expertisecentrum Familiezorg om hen te helpen in conflicten met enerzijds de families van hun cliënten en anderzijds in onderlinge conflictsituaties, zoals management met teams, teamleden onder elkaar, cliëntenraden en personeel. Onze kennis over systeemtheorie en communicatie op meerdere niveaus in de samenwerking, is helpend in situaties die vragen om een systemische aanpak waarin de onderlinge relaties, rollen en verhoudingen centraal staan. Meedoen vanuit gelijkwaardigheid en een gezamenlijk doel formuleren staan centraal, waarbij persoonlijke doelen ondergeschikt zijn aan het geheel.

63.jpg
2 (1).png

Beoogd resultaat

Bestuurders en management zitten aan tafel met families, waarbij Exfam de gespreksleiding op zich neemt. Het erkennen van de boosheid van families en echte interesse in de reden waarom, is de start van ieder traject. Het ontschuldigen van beide partijen is de taak van de gespreksleider om van daaruit op zoek te gaan naar mogelijkheden voor een gepaste samenwerking, die meestal gevonden wordt door een gezamenlijk doel te formuleren. Als er sprake is van miscommunicatie in de organisatie zelf zal op meerdere niveaus met grotere groepen een plan van aanpak gemaakt worden met als resultaat dat medewerkers van de zorgorganisatie inzicht hebben in hun rol en verantwoordelijkheid in relatie tot elkaar, tot cliënten en hun families en hun externe partners. Gelijkwaardigheid, vakbekwaamheid en openheid (eerlijk en oprecht) zijn sleutelwoorden in de uitoefening van relationeel werken. Afspraken worden nagekomen, communicatie wordt georganiseerd, ieder spreekt elkaar face to face aan met als gevolg verbetering van de werkprocessen en daardoor meer plezier in het werk. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is.

Voor wie?

Voor iedere zorg-, welzijns- en gemeentelijke instelling waarvan de medewerkers geacht worden samen te werken met cliënten en hun families. Bestuurders, managers en teamleiders van deze instellingen stellen meestal de hulpvraag.

k0uORO8A.jpeg

Locaties

Op deze locatie in Nederland is het mogelijk om hulp aan te vragen bij conflicthantering.

Locaties Exfam.png
Groningen - Familie + Kenniscentrum
Tilburg - Familie + Kenniscentrum
Amsterdam - Familie + Kenniscentrum
Interesse in conficthantering ? Meld je hier aan

Bedankt voor de inzending!