Coaching
on the job

Het versterken van onderlinge relaties op elk niveau draagt bij aan een meer efficiënte en effectieve bedrijfsvoering in zorg en welzijn. Door te investeren in teamcohesie en goede communicatie van managers met teams, kan daarna worden ingezet op een gelijkwaardige verdeling van de zorgverantwoordelijkheid samen met cliënt en familie. We begeleiden medewerkers in de dagelijkse praktijk en we oefenen middels casuïstiekbesprekingen hoe je een gelijkwaardige relatie opbouwt met elkaar als collega’s en met zorgvrager en familie.

Vraagstelling

Vanuit een jarenlange ervaring binnen zorginstellingen constateren wij dat de interne werkprocessen zich nog steeds focussen op de cliënt en zijn of haar ziektebeeld. Ouders, partners, broers en zussen krijgen niet de aandacht die ze verdienen, enerzijds voor hun eigen verhaal, anderzijds voor hun rol als zorgpartner. Vroegtijdig aandacht voor met name zorg-intensieve gezinnen voorkomt dat gezinsleden op een later tijdstip vastlopen (60% volgens onderzoek NJI). Als zorg- of welzijnsinstellingen ons de vraag stellen om hun medewerkers op hun werkplek te begeleiden met een bredere familiefocus dan kunnen wij coaching on the job aanbieden.

60.jpg
2 (3).png

Beoogd resultaat

Professionals voelen zich gesterkt in communicatieve vaardigheden, inlevingsvermogen en durven de verantwoordelijkheid te nemen om als team samen te werken met het gehele familiesysteem. - We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. - De onderlinge relaties in het gezin zijn versterkt. - Juiste zorg die het gezin nodig heeft is op het juiste moment ingezet.

Voor wie?

Voor iedere zorg-, welzijn-, en gemeentelijke instelling die te maken heeft met een zorgvraag. Bijvoorbeeld zorgloketmedewerkers, sociaal werkers, thuiszorgmedewerkers, familiezorgconsulenten, verzorgenden, verpleegkundigen, medewerkers huisartsenpraktijk, maatschappelijk werkers. In company. Randvoorwaardelijk bijgestaan door bestuurders en/of managers.

52.jpg

Locaties

Op deze locatie in Nederland is het mogelijk om de coaching on the job aan te vragen.

Locaties Exfam.png
Groningen - Familie + kennis
Tilburg - Familie + kennis
Amsterdam - Familie + kennis
Interesse in coaching on the job? Meld je hier aan

Bedankt voor de inzending!